1. Velykų laikotarpis trunka iki Sekminių. Kviečiame tikinčiuosius pasinaudoti proga atlikti velykinę išpažintį. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje yra pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
2. Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai – kviečiame gausiai dalyvauti gegužinėse pamaldose. Nuo pirmadienio iki šeštadienio bažnyčioje 17.30 val. bus giedama arba kalbama Marijos litanija, giedamos gegužinės giesmės. Sekmadieniais gegužinės pamaldos 11.50 val.
3. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kviečia į atvirų durų dienas. Jaunuolius nuo 16 iki 30 metų visą savaitgalį, nuo gegužės 13 d. 18 val. iki gegužės 15 d. 13 val., priims ir su jais bendraus apie pašaukimą ir kunigystę Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė. Registracija elektroniniu paštu: kksrektorius@gmail.com
4. Gegužės 15 d. sekmadienį, nuo 11 val. mūsų parapijos kieme vyks Šeimos dienai skirta šventė. Jos metu kviečiame tėvelius su savo atžalomis dalyvauti mažųjų „ropliukų“ ir bėgikų lenktynėse, dviračių ir paspirtukų rungtyse, susipažinti su įvairiomis edukacijomis, paskanauti ukrainietiškų barščių. Visus kviečiame įsijungti į Šeimos dienos šventimą.
5. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: gegužės ir birželio mėnesio „Magnificat“, „Artuma“, „Žodis tarp mūsų“, „Kelionė“, įvairios maldaknygės.