1. Prasidėjo Adventas – laukimo, atsivertimo, vilties, dalijimosi metas. Laikomasi rimties, penktadieniais ir Šv. Kūčių dieną privalomas pasninkas.
2. Švč. M. Marijos valandos („Rarotos“) advento laikotarpiu bus giedamos kiekvieną sekmadienį 7.30 val.
3. Kalėdaičių galite įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių zakristijoje, o šiokiadieniais – raštinėje.
4. Piemenėlių Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 24 d. 22 val., Šv. Kalėdų pirmąją dieną Šv. Mišios – 8, 10 ir 12 val., gruodžio 26 (antrąją Kalėdų dieną) – 8, 10 ir 12 val.
Skaruliuose Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 25 d. 14 val.
5. Primename, kad gruodžio 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė.
Tą dieną 18.30 val. Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos ugdytiniai dovanos sakralinės muzikos koncertą, kuris vyks Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje.
6. Gruodžio 13 d. Šiluvoje – Jonavos dekanato diena. Piligriminę kelionę organizuoja Lina Stankauskienė, Jonavos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos pirmininkė. Norintiems vykti į Šiluvą registracija telefonu 867245037.
7. Kviečiant dalytis su vargingiau gyvenančias, prie altoriaus padėta pasninko vaisių skrynia, į kurią galima dėti negendančius maisto produktus; taip pat moteris kviečiame megzti kojines, pirš-tines (siūlų galima gauti parapijos raštinėje). Visa tai bus panaudota ruošiant dovanas vargstantiems Šv. Kalėdų proga.
8. „Caritas“ bažnyčios gale renka aukas savo veiklai ir platina „Carito“ žvakeles. Šį sekmadienį (12-05 d.) pusė rinkliavos, surinktos Šv. Mišiose, bus skirta „Carito“ veiklai.
9. Bažnyčios gale prie spaudos stalo ir raštinėje galima įsigyti knygų, įprastų periodinių leidinių, maldaknygių. Advento laikotarpiui vaikams išleista knygelė „Advento kelionė“ bei Advento kalendorius, skaitantiems Šv. Raštą – knygelė „Metai su Šv. Raštu 2022 metams“ ir kt.