Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)
1. Kitas sekmadienis – pirmasis naujų liturginių metų ir pirmasis Advento sekmadienis. Bus laiminami kalėdaičiai, kurių po Mišių galėsite įsigyti zakristijoje, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje.
2. Švč. M. Marijos valandos (Rarotos) vyks kiekvieną sekmadienį 7.30 val.
3. Gruodžio 19 d. planuojamos advento rekolekcijos, kurias ves kun. Gytis Stumbras.
4. Advento laikotarpis yra laukimo, atsivertimo, vilties, dalijimosi metas. Laikomasi rimties, penktadieniais ir šv. Kūčių dieną privalomas pasninkas.
5. Kviesdamas dalytis ”Caritas“ bažnyčios gale renka aukas savo veiklai ir platina žvakeles, kurios tinkamos ir Kūčių stalui.
6. Bažnyčios gale prie spaudos stalo galima įsigyti Bibliją, maldaknygių, rožinių, lapkričio mėn. „Artumos“ žurnalą bei lapkričio ir gruodžio mėn. „Magnificat“ maldynėlį, leidynėlį „Žodis tarp mūsų“, 2022 metų kalendorių, knygelę „2022 metai su Šventuoju Raštu“, rožančių.