1. Lapkričio 1–oji – Visų Šventųjų iškilmė.

 

Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 10 ir 12 val.

 

Skaruliuose šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 14 val.

 

Kapinių koplyčioje šv. Mišios bus aukojamos 15 val.

 

  1. Lapkričio 2–oji – mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės).

 

Šv. Mišios taip pat bus aukojamos sekmadienio tvarka.

Po 12 val. šv. Mišių bažnyčioje bus einama procesija, prisimenant mirusiuosius.

 

  1. Bažnyčios priekyje yra padėti vokai, ant kurių galite užrašyti savo mirusių artimųjų vardus. Visą Vėlinių oktavą – 8 dienas – bus meldžiamasi už šiuos mirusiuosius. Užrašytus vokus padėkite į prie altoriaus esančią pintinę.

 

  1. Sekmadienio (spalio 31 d.) rinkliava bus skirta paremti Libano krikščionis. Kviečiame prisidėti malda ir auka.

 

  1. Lapkričio 7 dieną (sekmadienį) mūsų bažnyčioje lankysis „Marijos radijo“ savanoriai, kurie rinks aukas paremti katalikišką balsą mūsų Tėvynėje. Kviečiame tikinčiuosius prisidėti pinigine auka prie „Marijos radijo“ veiklos.

 

  1. Bažnyčios gale galima įsigyti Bibliją, maldaknygių, rožinių, lapkričio mėn. „Artumos“ žurnalą bei lapkričio mėn. „Magnificat“ maldynėlį, Šv. Rašto tekstų apmąstymų knygelę „Žodis tarp mūsų“.