1. Spalio mėnuo yra Misijų ir Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Bažnyčioje šį mėnesį Rožinis kalbamas darbo dienomis ir šeštadieniais 17.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.
2. Rugsėjo 12 dieną Šiluvoje Vyskupai paskelbė Šiluvos deklaraciją apie būtinumą gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius. Vyskupai kviečia susipažinti su deklaracijos tekstu ir, kam yra priimtinos ten išdėstytos mintys, – deklaraciją pasirašyti elektroninėje svetainėje www.siluvosdeklaracija.lt.
3. Bažnyčios gale prie knygų stalo galima įsigyti Bibliją, maldaknygių, rožinių, spalio mėnesio „Artumos“ žurnalą bei lapkričio mėnesio „Magnificat“ maldynėlį, Rožinio maldos knygelę, skirtą švęsti spalį kaip misijų mėnesį.