1. Iki spalio 1 dienos dar galima registruotis į parapijos sekmadieninę mokyklą, kur  vaikai, paaugliai ir suaugusieji  ruošiami Krikšto, pirmosios Šv.  Komunijos ir  Sutvirtinimo sakramentams. Registruotis galima parapijos raštinėje (mokiniams – ir pas tikybos mokytojus).
  2. Skarulių bažnyčioje spalio pirmąjį sekmadienį Šv. Mišių nebus. Šv. Mišios bus aukojamos Visų šventųjų dieną – lapkričio 1 d. 14 val.
  1. Gyvojo rožinio rekolekcijos šiais metais vyks spalio 9 d. (šeštadienį) nuo 14.00 val. Jas ves jėzuitas kun. Rytis Gurkšnys, Kulvos ir Žeimių parapijų klebonas, dekanato Gyvojo rožinio dvasios vadas. Kviečiami dalyvauti visi parapijiečiai.
  1. Rugsėjo 12 dieną Šiluvoje Vyskupai paskelbė Šiluvos deklaraciją apie būtinumą gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius: gyvybę,  prigimtinį lyčių skirtingumą, šeimą, sąžinės , religijos ir žodžio laisvę. Vyskupai kviečia  susipažinti su deklaracijos tekstu ir, kam yra priimtinos ten išdėstytos mintys, – deklaraciją pasirašyti internetinėje svetainėje siluvosdeklaracija.lt. Deklaracijos tekstas yra toje pačioje internetinėje svetainėje, taip pat atspausdintą jį galite rasti bažnyčios gale.
  2. Bažnyčios gale galima įsigyti Bibliją, Moksleivio kalendorių, kitos dvasinės literatūros. Tarp jų  periodiniai leidiniai: žurnalas „Žodis tarp mūsų“, „Artuma“ „Bitutė“, „Magnificat“ spalio mėnesiui, „Kelionė“ ir kt.