1. Vyksta registracija į parapijos sekmadieninę mokyklą. Vyks vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ruošimas sakramentams: Krikštui, Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimui. Registracija vyksta parapijos raštinėje, sekmadieniais – ir bažnyčios gale prie knygų stalo. Registruojantis reikalingi turimų sakramentų pažymėjimai ar jų kopijos.
  2. Skarulių šv. Onos bažnyčioje rugsėjo 25 d., šeštadienį, vyks Skarulių tarptautinio muzikos festivalio koncertas. 12 val. Šv. Mišios, po jų – koncertas. Dalyvauja choras, orkestras, atlikėjai  Mikalauskas ir R. Karpis. Renginys vyks lauke.
  3. Skarulių šv. Onos bažnyčioje pirmąjį spalio sekmadienį (spalio 3 d.) nebus aukojamos Šv. Mišios.

Šv. Mišios bus aukojamos Visų šventųjų dieną – lapkričio 1 d. 14 val.

  1. Rugsėjo 25 d., šeštadienį, mieste šurmuliuos rudens šventė, tad nuo ryto bažnyčios prieigose bus ribojamas automobilių eismas, automobilių stovėjimo aikštelė bus užimta.
  2. Bažnyčios gale prie knygų stalo galima įsigyti Bibliją, „Bitutės“ redakcijos išleistą Moksleivio kalendorių, kitus leidinius. Taip pat galima įsigyti įprastus periodinius leidinius: „Žodį tarp mūsų“, „Artumą“ ir kt.