1. Vyksta registracija į parapijos sekmadieninę mokyklą. Vyks vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ruošimas sakramentams: Krikštui, Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimui. Registracija vyksta parapijos raštinėje, sekmadieniais – ir bažnyčios gale prie knygų stalo (moksleiviai gali registruotis pas tikybos mokytojus). Registruojantis reikalingi turimų sakramentų pažymėjimai ar jų kopijos.

Vaikams, kurie ruošis Pirmajai Šv. Komunijai ir jaunuoliams, besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui, pirmasis užsiėmimas vyks rugsėjo 19 d. (sekmadienį): prasidės 10.00 val. Šv. Mišiomis, o po jų – susirinkimas.

Suaugusiųjų grupei užsiėmimai prasidės rugsėjo pabaigoje (data bus patikslinta sekmadienį, rugsėjo 19 d.).  

 2. Rugsėjo 7-15 dienomis Šiluvoje vyksta Didieji Šilinių atlaidai.

 3. Atnaujinamas dvasinės literatūros platinimas sekmadieniais bažnyčios gale. Naujai gauta Biblija, „Bitutės“ redakcijos išleistas Moksleivio kalendorius, kiti leidiniai. Taip pat galima įsigyti įprastus periodinius leidinius: „Žodį tarp mūsų“, „Artumą“ ir kt.