1. Pradedama registracija į parapijos sekmadieninę mokyklą. Vyks vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ruošimas sakramentams: Krikštui, Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimui. Užsiėmimai prasidės nuo rugsėjo pradžios (datos bus patikslintos). Registracija vyksta parapijos raštinėje.
2. Rugpjūčio 29 d., sekmadienį, 12 val. Skarulių šv. Onos bažnyčioje bus švenčiamos šv. Mišios, po jų – atlikėjos Vaidos Genytės koncertas. Tai puiki proga sudalyvauti Skarulių festivalio koncerte.
3. Jonavos Šeimos centras visus kviečia atsiliepti į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą – žvelgti į šeimą, būti jos teikiamo džiaugsmo liudininku. Tad visi esame kviečiami rugpjūčio 29 d., sekmadienį, kartu su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu leistis į piligriminį žygį į Šiluvą.
7 val. nuo Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios aikštelės išvykstame autobusu iki Katauskių gyvenvietės (Raseinių raj.). Kelionės auka – 5 eurai.
9 val. piligrimų eisena į Šiluvą nuo Katauskių gyvenvietės (vadovauja arkivyskupas Kęstutis Kėvalas).
12 val. dėkojame Dievui už Tėvynės laisvę ir meldžiamės už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą – šv. Mišiose Šiluvoje. Registracija pas Šeimos centro vadovę Rasą Ambrulevičienę ir parapijos raštinėje.
4. Kviečiame dalyvauti Šiluvos šventovės didžiuosiuose atlaiduose. Jonavos dekanato diena – rugsėjo 13 -oji. Registruotis piligriminei kelionei galima pas Vandą Driukienę bei parapijos raštinėje.
5. Periodinius leidinius: žurnalą „Žodis tarp mūsų“, Artumą“, maldynėlį „Magnificat“ ir kitą literatūrą galite įsigyti raštinėje, o sekmadieniais – zakristijoje.