1. Pradedama registracija į parapijos sekmadieninę mokyklą. Vyks vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ruošimas sakramentams: Krikštui, Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimui. Užsiėmimai prasidės nuo rugsėjo pradžios (datos bus patikslintos). Registracija vyksta parapijos raštinėje.
2. Sekmadienį (08-15) 11 val. parapijos namų II a. metodiniame kabinete bus rodomas filmas apie Žolinių tradicijas Lietuvoje.
3. Rugpjūčio 29 d., sekmadienį, Skarulių šv. Onos bažnyčioje bus švenčiamos šv. Mišios, po jų – atlikėjos Vaidos Genytės koncertas. Tai puiki proga sudalyvauti Skarulių festivalio koncerte.
4. Kviečiame dalyvauti didžiuosiuose Šiluvos šventovės atlaiduose. Jonavos dekanato diena – rugsėjo 13 -ąją. Registruotis piligriminei kelionei galima pas Vandą Driukienę bei parapijos raštinėje.
5. Periodinius leidinius: žurnalą „Žodis tarp mūsų“, Artumą“, maldynėlį „Magnificat“ ir kitą literatūrą galite įsigyti raštinėje, o sekmadieniais – zakristijoje. Raštinėje galite įsigyti neseniai gautą Elenos Spirgevičiūtės, nužudytos ginant savo garbę, knygelę-dienoraštį „Kai žemė dangų bučiavo“. Kauno arkivyskupijoje pradėta Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos byla siekiant paskelbti palaimintąja.