1. Organizuojama piligriminė kelionė į Žolinės atlaidus Krekenavoje. Norintieji vykti kviečiami registruotis pas Vandą Driukienę arba parapijos raštinėje.
2. Pradedama registracija į parapijos sekmadieninę mokyklą. Vyks vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ruošimas sakramentams: Krikštui, Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimui. Užsiėmimai prasidės nuo rugsėjo pradžios (datos bus patikslintos). Registracija vyksta parapijos raštinėje.
3. Jonavos kultūros centro Krašto muziejus visus jonaviečius kviečia į tris vakarus mūsų bažnyčioje.
Rugpjūčio 10 d. menotyrininkė Rūta Giniūnaitės skaitys paskaitą apie bažnyčioje esančius paveikslus ir skulptūras.
Rugpjūčio 11 d. aktorius Juozas Gaižauskas kviečia į savo knygos „Dievas su šlepetėmis“ apie piligriminę kelionę pristatymą. Vakare taip pat dalyvaus aktorė Emilija Latėnaitė.
Rugpjūčio 12 d. mūsų bažnyčioje skambės muzika – vyks grupės „Regnum Musicale“ koncertas.
Visų trijų vakarų pradžia 19 val. Kviečiame dalyvauti.
4. Rugpjūčio 15 d., sekmadienį, bus švenčiama iškilmė – Švč. Mergelės Marijos į Dangų Ėmimas (Žolinės). Šv. Mišios bus aukojamos įprasta tvarka. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami atsinešti žolynai, gėlės, šių metų derliaus vaisiai.
5. Periodinius leidinius: žurnalą „Žodis tarp mūsų“, Artumą“, maldynėlį „Magnificat“ ir kitą literatūrą galite įsigyti raštinėje, o sekmadieniais – zakristijoje. Raštinėje galite įsigyti neseniai gautą Elenos Spirgevičiūtės, nužudytos ginant savo garbę, knygelę-dienoraštį „Kai žemė dangų bučiavo“. Kauno arkivyskupijoje pradėta Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos byla siekiant paskelbti palaimintąja.