PARAPIJOS SKELBIMAI 2021-06-20

 

  1. Birželinės pamaldos į Švč. Jėzaus Širdį šiokiadieniais ir šeštadieniais vyksta nuo 17.40 val., sekmadieniais – nuo 11.50 val.

 

  1. Birželio 24 d., ketvirtadienį, Bažnyčia švenčia Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę – Jonines. Mūsų parapijoje tą dieną bus aukojamos vienerios šv. Mišios – 9.00 val. (18.00 val. šv. Mišių tą dieną nebus).

Kartu tai ir Kauno arkivyskupijos diena. Visi esame laukiami Kauno arkikatedroje bazilikoje. Joje 11.00 val. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kartu su kunigais melsis už arkivyskupijos bendruomenę.

 

  1. Birželio 29–ąją Bažnyčia mini šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Tą dieną aplankius Katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai. Šią dieną baigiasi ir Velykinės išpažinties laikas.

 

  1. Liepos 4-ąją, sekmadienį, 14.00 val. Skarulių bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

Skarulių šv. Onos atlaidai šiemet bus švenčiami liepos 25 dieną. Šv. Mišias aukos Pakruojo parapijos klebonas Remigijus Čekavičius. 

 

  1. Liepos 13-ąją Šiluvoje – Jonavos dekanato diena. Kviečiame tikinčiuosius aplankyti ir pasimelsti pagrindinėje arkivyskupijos šventovėje.

 

  1. Sekmadieniais bažnyčios gale galite įsigyti religinių knygų, maldaknygių, rožinių, periodinių leidinių: žurnalą „Kelionė“, „Žodis tarp mūsų“, Magnificat, birželio mėnesio „Artumą“.