PARAPIJOS SKELBIMAI 2021-06-13
1. Šiandien po 10 val. šv. Mišių Jeronimo Ralio gimnazijos folkloro grupė „Dobilia“ dovanoja muzikinę programą. Taip pat bus rodomas Giedrės Beinoriūtės filmas apie tremtį „Gyveno senelis ir bobutė“.
2. Šiandien 12.00 val. šv. Mišiose dėkosime Dievui už sėkmingai užbaigtą bažnyčios remontą. AČIŪ tariame rajono valdžiai, specialistams, bažnyčią remontavusiems rangovams, visiems aukotojams ir geradariams, prisidėjusiems lėšomis ir malda. Po šv. Mišių – Jonavos J. Miščiukaitės Meno mokyklos mokinių koncertas.
3. Birželio 14 d., pirmadienį, 15 val. Tremtinių koplyčioje Jonavos kapinėse bus aukojamos šv. Mišios prisimenant tremtinius. Kviečiame dalyvauti šv. Mišiose.
4. Birželinės pamaldos į Švč. Jėzaus Širdį vyksta šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.40 val., sekmadieniais – 11.50 val.
5. Sekmadieniais bažnyčios gale galite įsigyti religinių knygų, maldaknygių, rožinių, periodinių leidinių: žurnalą „Kelionė“, „Žodis tarp mūsų“, Magnificat, birželio mėnesio „Artumą“.