PARAPIJOS SKELBIMAI 2021-06-06
1. Birželio 6 d. – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Po 10 val. šv. Mišių – Devintinių procesija aplink šventorių.
2. Šiandien minima Tėvo diena. Tėvo dienos proga visą oktavą melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Vokus su užrašytais gyvų ar mirusių tėvų vardais galite palikti pintinėje prie altoriaus. Intencijas į konkrečias šv. Mišias galite užsirašyti parapijos raštinėje arba bažnyčios zakristijoje.
3. Birželinės pamaldos į Švč. Jėzaus Širdį prasideda šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.40 val., sekmadieniais – 11.50 val.
4. Birželio 13 d. 12.00 val. šv. Mišiose dėkosime Dievui už sėkmingai užbaigtą bažnyčios remontą. Didelį AČIŪ tariame rajono valdžiai, specialistams, bažnyčią remontavusiems rangovams, visiems aukotojams ir geradariams, prisidėjusiems lėšomis ir malda.
5. Bažnyčios gale galite įsigyti religinių knygų, maldaknygių, rožinių, periodinių leidinių: žurnalą „Kelionė“, Magnificat, birželio mėnesio „Artumą“.