1. Pradedama registracija į parapijos sekmadieninę mokyklą. Vyks vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ruošimas sakramentams: Krikštui, Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimui. Užsiėmimai prasidės nuo rugsėjo pradžios (datos bus patikslintos). Registracija vyksta parapijos raštinėje.
2. Rugpjūčio 29 d., sekmadienį, 12 val. Skarulių šv. Onos bažnyčioje bus švenčiamos šv. Mišios, po jų – atlikėjos Vaidos Genytės koncertas. Tai puiki proga sudalyvauti Skarulių festivalio koncerte.
3. Rugsėjo 5 d., sekmadienį, 10 val. šv. Mišiose melsimės už mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenes – mokinius, mokytojus, studentus ir dėstytojus pradedant naujus mokslo metus.
4. Kviečiame dalyvauti Šiluvos šventovės didžiuosiuose atlaiduose. Jonavos dekanato diena – rugsėjo 13 -oji. Registruotis piligriminei kelionei galima pas Vandą Driukienę bei parapijos raštinėje.
5. Periodinius leidinius: žurnalą „Žodis tarp mūsų“, „Artumą“, maldynėlį „Magnificat“ ir kitą literatūrą galite įsigyti raštinėje, o sekmadieniais – zakristijoje.