Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos šv. Antano grupelės (sakramentams besiruošiančių vaikų) pamoka ,,Dėkoju, Dieve, už nuostabiai sukurtą pasaulį“.

Vaida Tamelienė