Sausio 13 dieną organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą.
Išvykstama 7 val. iš knygyno aikštelės.
Registruotis pas Liną Stankauskienę.
(viršelyje – V. Judicko nuotrauka)