Pirmąjį pavasario sekmadienį Jonavos šv. Jokūbo parapijos šventoriuje šurmuliavo tradicine tapusi Kaziuko mugė. Nors lietingas rytas nežadėjo nieko gera, organizatoriai – pastoracinės tarybos nariai ir Jonavos Kultūros centras – bei prekybininkai nepabūgo ir buvo apdovanoti šilta popiete.

Po Sumos susirinkusius parapijiečius ir miesto gyventojus pasitiko Vyšnialaukio bendruomenės kaimo kapela SAVI, skambiu maršu pakvietę dalyvauti kermošiuje. Klebonas Virginijus Birjotas, pasveikinęs visus Kazimierus ir Kazimieras, palinkėjo bendruomeniško pasibuvimo, pakvietė pasivaišinti „Carito“ moterų paruoštais gardumynais – bulviniais blynais, arbata, kopūstiene su karštomis bulvėmis.

Poros linksmai sukosi šokio ritmu, šventės vedančiosios – Marcelė ir Domicėlė – priminė Kaziuko kermošiaus istoriją, susirinkusius „paegzaminavo“, vis paklausinėdamos tarmiškų žodžių reikšmės, loterijoje dalyvavusiems išdalijo prizus, o vienai laimingajai įteikė Auksinį čekį.

Inga Petrikonienė

Nuotraukos