Tikintieji,
parapijos raštinėje galima įsigyti sausio mėnesio „Artumos“ žurnalą.
Taip pat – sausio mėnesio „Magnifikat“, sausio-vasario mėn. leidinį „Žodis tarp mūsų“, leidynėlį „2021 m. su Šv. Raštu“.
Galima įsigyti ir kitos religinės literatūros.
Kviečiame!