Jonavos šv.Jokūbo parapijos jaunimas- Katalikiškas jaunimo centras „Vartai“ – kasmet  organizuoja vaikų ir jaunimo vasaros stovyklas. Šiais metais jaunimo stovykla vyko Berčiūnuose, Panevėžio raj., birželio 18-22 dienomis.  Neatsitiktinai pasirinkta ir stovyklos tema, raginanti ieškoti savęs, ieškoti lobio, kuris atlieptų širdžiai ir Dievo kvietimui.  Stovyklos programa, įvairūs teminiai užsiėmimai, susitikimai su įvairiais lektoriais buvo skiriami savęs pažinimui ir lytiškumo ugdymui. Stovykloje dalyvavo 14-19 metų jaunimas (apie 40). Pirmąją dieną jaunuoliai bandė susidėlioti savo gyvenimo lūkesčius bei įvardinti prioritetus.  Vytauto ir Marijos Keršanskų šeima pasidalino savo kaip  jaunos šeimos, dalyvavusios ekspedicijose į Vorkutą  bei Maidaną, išgyvenimais. Po linksmos liaudiškos vakaronės stovyklautojai  dalyvavo tradiciniame naktiniame žaidime „Knygnešiai“, bandydami išgyventi atkurti anuometinių knygnešių ryžtą ir nusiteikimą pasitarnauti lietuviškai raštijai. 
       Antrąją stovyklos dieną jaunuoliai gvildeno AŠ ir KITAS temą. Dailės terapijos užsiėmimuose  ir pasitikėjimo žaidimuose buvo gilinamasi į asmens socialumą, bendravimo ypatumus. Tokie užsiėmimai vedami „team – building‘o“, asmenybės kūrybiškumo skatinimo, konfliktų sprendimo ir kt. tikslais. Vakare vadovas Martynas Janėnas pasidalino savo piligriminės kelionės į Santjago de Compostelą įspūdžiais. Šv.Jokūbo kelias – vienas iš daugelio būdų  pažinti save. Todėl filmo „Kelionė“ (The Way, 2010) peržiūra sulaukė didžiulio susidomėjimo ir diskusijų.
        AŠ ir TU – ši diena, skirta savo lytinės tapatybės aptarimui. Merginos dalyvavo VDU dėstytojos, bioetikos specialistės Aušrelės Krunglevičiūtės paskaitoje apie lytiškumą. Lektorė atsakė į užduotus merginų klausimus ir pakvietė diskusijai apie šiuolaikinį moteriškumą. Tuo pačiu metu vaikinai bendravo su stovyklos vadovais, aptardami vyriškumo bei šiuolaikinės spaudos bei televizijos propaguojamus lytiškumo modelius.  Sekmadienio programoje „Esu sukurtas kaip vyras ir moteris“ stovyklautojai kalbėjosi su vilniečiu edukologu Ričardu Pagojumi, knygos „Meilės pamokos kitaip arba nemylėkite kaip idiotai“ autoriumi. Jis savo knygą sudarė pagal jaunų žmonių atsiliepimus ir jų gyvenimo situacijas. Jaunuoliai vėrė apyrankes, sudarydami meilės formulę, dekoravo puodelius.
        Pirmadienio tema – „Mano ateitis. Buvo žaidžiamas simuliacinis žaidimas „Advokatas“, vyko stovyklos aptarimas. Jaunimas iškėlė problemas, dažnai atpažįstamas jų gyvenime, mokėsi jas konstruktyviai spręsti, išklausydami vienas kitą ir patardami. Jie mokėsi suprasti, kad gyvename propaguojamoje „sėkmės kultūroje“, bet gyvenime gali būti ir kitaip… Todėl reikalingos stiprios vertybės ir nuostatos, kad galėtum atsilaikyti nūdienos „skersvėjuose“.
           Dėkojame Ir Dievo palaimos prašome  Jonavos dekanui kunigui  Audriui Mikitiukui už stovyklos palaikymą, visiems lektoriams – Marijai ir Vytautui Keršanskams, Aušrelei Krunglevičiūtei, Ričardui Pagojui, psichologei Andrai, kunigui Algirdui Daukniui, Martynui Janėnui ir visiems tėveliams. Iki kitos vasaros!


KJC „Vartai“ koordinatorė Inga Petrikonienė