Rugsėjis – pilnas įvairių veiklų. Parapijos senjorai – projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ dalyviai – tęsia draugystę su Jonavos Krašto muziejumi. Edukacinė programa „Lino kelias“ senjorams priminė darbus, kuriuos tekdavo atlikti vaikystėje. Nuoširdžiai dėkojame edukatorei Rasai Libienei už bendrystę ir gražius priminimus.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
Inga Petrikonienė