Jonavos dekanato šeimų šventė „Šeima – iš meilės, meilei ir meilėje“. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje 2019 m. birželio 30 d., 12 val šv. Mišios po jų įvairūs užsiėmimai. Esi laukiamas!