Juditos ir komandos sukurtas Šv. Kalėdų grožis šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje.

Ačiū Jums! nuotraukos