Jonavos šv. Jokūbo parapijoje pasibaigė dar vienas Alfa Suaugusiems kursas. Šis kursas jau septinti metai tiesia tikėjimo kelią kiekvienam jo ieškančiam žmogui. Šiais metais kurso koordinatorė buvo Daiva Girniuvienė. Jai talkino savanorės: Dalia Bartauskienė, Valentina Stanionienė, Vida Monkuvienė, Eglė Čilinskienė, Zenona Naulickienė, Milita Žičkutė..Pradžia. Nuo rugsėjo 28 dienos, kiekvieną sekmadienio vakarą, po šv. Mišių suaugusieji pradžioje nedrąsiai, vėliau su smalsumu, pabaigoje su užtikrintumu rinkosi bendram buvimui drauge Alfa kurse.

Pradžioje susirinkusiems buvo pristatytos būsimos temos ir tai, kaip suplanuotas visas kursas. Tuo pačiu buvo atsakyta į vieną esminių klausimų: ką duoda tikėjimas – tai gyvenimą su prasme ir gyvenimą be pabaigos. Pirmąjį susitikimo vakarą savanoriai liudijo ir pasidalijo savo patirtimi apie tai, kaip jie pradėjo savo pirmąjį Alfą kursą.

Buvo numatyta, kad kiekvienas susitikimas prasidės šlovinimu ir malda, vėliau temos įvadu, mokymo vedėjo palaiminimu, pačiu mokymu, savanorių liudijimais, šlovinimu ir tada visi išsiskirstys į grupeles tarpusavyje plačiau diskutuoti apie išgirstą temą.

Mokymai. Kas yra Jėzus? Į šį klausimą atsakymo savo mokymo metu padėjo ieškoti sesė Pranciška. Išgirdome istorijos faktus, kurie mums neleidžia abejoti Jėzaus buvimu čia žemėje prieš daugiau nei du tūkstančius metų. Turėjome galimybę taip pat išgirsti ir savanorės pasidalinimą, kas jai asmeniškai yra Jėzus ir kaip jis jos gyvenime veikia. Sesė vedė ir antrąjį mokymą Kodėl Jėzus mirė? Išties suvokimas, kad net tada, jei būtum vienintelis žmogus žemėje, Jėzus būtų už tave numiręs tokia pat kančia, suteikia stabilumo ir saugumo jausmą bei praktinį Meilės pajautimą. Trečiojo mokymo metu uždavėme klausimą, kaip įmanoma tikėti? Juk šių dienų kontekste tai darosi vis sudėtingiau, bet svarbiausia: ne kuo buvai anksčiau, o kuo esi dabar, koks tavo tikėjimas ir kuo iš tiesų pasitiki. Mokymą vedė prieš keletą metų parapijoje baigusi suaugusiųjų katechumenatą istorijos mokytoja Valentina Zujevaitė.

Ketvirtojo mokymo metu kalbėjome, kodėl ir kaip aš meldžiuosi? Sesė Pranciška mums kalbėjo apie tai, kad malda yra tiesioginis santykis su Dievu ir kai Jis mums yra brangus mes norime su Juo kalbėtis, nuoširdžiai, atvirai, nesislėpdami, dėkodami, atsiprašydami ir prašydami. Malda tai kur kas daugiau nei tik poterių sukalbėjimas, tai santykis, kurį nuolat reikia puoselėti. Penktojo susitikimo metu klausėme, kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją? Egidijus mokymo metu dalinosi, kad žmogus tiesą apie save atranda Šv. Rašte ir svarbiausia skaityti, apmąstyti, atsiliepus melstis ir žvelgti meilės akimis. Šeštąjį mokymą apie tai, kaip Dievas mus veda? vedė Vida. Ji teigė, kad mes nesame vieni, nes Dievas mums turi planą, kiekvienam skirtingą, ir Jis mus myli daug labiau, nei mes galime įsivaizduoti, tikriausiai svarbiausia, kad savyje atradę Dievą, mes atrasime ir ramybę bei užtikrintumą. Vida savo gyvenimo pavyzdžiais iliustravo, kaip jai pavyko atpažinti Jo veikimą kasdienybėje, tik reikia gebėti tai pamatyti, atrasti ir leistis į kelionę. Sesė Pranciška mokyme kaip galima pasipriešinti blogiui? sakė, jog žmogus yra tarsi mūšio laukas, kuriame kovoja Dievas ir velnias. Pati nuopolio esmė yra paklusimas tik sau pačiam, nepripažinimas autoritetų ir abejonė: ar Dievas tikrai mums nori gero. Tačiau geroji žinia čia ta, jog mes per gundymus augame dvasioje.

Aštuntojo susitikimo metu kalbėjomes apie tai, kodėl ir kaip turėčiau pasakoti kitiems? Atsakymas yra paprastas tam, kad su tais žmonėmis susitiktume amžinybėje, mes pašaukti šventumui turime padėti ir savo broliams, bei seserims kartu keliauti tikėjimo keliu, todėl drąsiai turime dalintis Gerąja Naujiena, kad danguje prie durų mes matytume kuo daugiau žmonių. Devintojo mokymo metu Dalia padėjo atsakyti į klausimą ar Dievas gydo šiandien? Ji drąsiai teigė, kad Dievas gydo ir šiandien, kad vyksta išgijimo stebuklai, kad veikiame per gydytojus, slaugytojus. O svarbiausias žmogaus sielos gydymas vyksta per atleidimą ir susitaikymą bei per meilę vieni kitiems.

Savaitgalis. Gruodžio 19-21 dienomis Alfa kurso suaugusiems Šventosios Dvasios savaitgalis vyko Guronių rekolekcijų namuose. Rekolekcijose dalyvavo 32 žmonės. Tradiciškai pirmąjį vakarą pradėjome įsikūrimu, bendra vakariene, šv. Dvasios kvietimu ir trumpu įvadu į savaitgalio eigą. Vėliau visi pasinėrėme į žaidimų ir susipažinimo laiką, kas mums leido suprasti, jog būdami kiekvienas unikalus ir savitas gerai jaučiamės bendrystėje ir turėdami bendrą tikslą. Po to sekė atsisveikinimas su telefonais, kuriems taip pat skirtas poilsio laikas savaitgaliui ir laikrodžiais, nes pas Dievą visas laikas – Jo. Nuo tos akimirkos gyvenome pagal varpelio skambėjimą, kuris mus kvietė susirinkti, žadindavo, kvietė valgyti. Po trumpo kunigo Žilvino įvado į rekolekcijas ir pasidalinimo apie rekolekcijų teikiamas malones, vakaras baigėsi filmo „Amišų malonė“ žiūrėjimu ir vidiniu suvokimu, kad Dievo meilė yra galingiausias įrankis norint atleisti ir būti gailestingu. Visi su savo mintimis iškeliavome į poilsio ir miego laiką.

Antroji diena prasidėjo nuo bendros maldos, kurioje buvo meldžiama tos dienos malonių, globos, apsaugos namie likusiems artimiesiems ir Dievo buvimo kiekvienoje akimirkoje. Tada keliavome pusryčiauti, turime pripažinti, kad maistas buvo tikrai skanus ir sotus, tad po pusryčių rinkomės į mokymų salę ir išklausėme tris mokymus apie kas yra, kaip veikia, veda, pripildo Šventoji Dvasia. Mokymus vedė sesė Pranciška. Taip pat buvo daromas koliažas apie tai, kaip supratome ir įsisavinome mintis apie Šventąją Dvasią.Pavakaryje po kunigo Žilvino pasidalinimo apie tylą ir joje kalbantį Dievą, Guronių rekolekcijų namai prisipildė tarpusavio tylos ir iškalbingų žvilgsnių, žvelgiančių vienas į kitą.

Daugumai būti tyloje tarp žmonių buvo bene pirmoji patirtis. Vėliau vyko sąžinė peržvalga, kuri padėjo kiekvienam asmeniškai pasiruošti Atgailos ir Sutaikinimo sakramentui. Vakare rekolekcijų dalyviai turėjo galimybę patirti Šventosios Dvasios veikimą per išpažintį ar dvasinį pokalbį, Švč. Sakramento adoraciją, užtarimo maldą, šlovinimą. Rekolekcijų namai prisipildė šilumos, jaukumo ir užtikrinto tikėjimo. Viską apjungė bendrai švenčiamos šv. Mišios, kurios baigėsi vos kiek prieš vidurnaktį. Tada įsivyravo visiška tyla, ramybė ir miegas.

Sekmadienis prasidėjo tylomis, tačiau su bendra malda. Sekmadieninės mokyklos savanorė metodininkė Loreta Lenčiauskienė savo mokyme dalijosi apie tai, kaip likusį gyvenimą nugyventi prasmingai, t.y. kaip kasdienybėje išgyventi tai, ką patyrėme savaitgalyje. Vėliau kurso dalyviai gavo asmeninę užduotį įsivardinti savo gyvenimo svarbiausius dalykus juos užrašant specialioje formoje, po ko visi drauge, vadovaujant kun. Gediminui (Kaišiadorys) šventėme Eucharistiją. Savaitgalį užbaigėme pietumis, išsidalinimu vieni kitiems parašytais laiškais bei šiltu atsisveikinimu. Į paskutinį mokymą susirinkę jau naujaisiais 2015 metais Alfa kurso dalyviai neslėpė šiltų Šventosios Dvasios savaitgalio nuskaidrintų šypsenų vienas kitam ir džiugesio vėl būnant kartu. Tokiomis akimirkomis tampa akivaizdu, kad čia ir dabar veikiama, kad žmogus bendrystėje tai iš tikrųjų pajunta, dažniausiai per kitą asmenį, per jo buvimą, apkabinimą. Mokymo metu klausėmės Arūno pasidalinimo tema: o kaip su bažnyčia?. Apie tai, kad bažnyčia esame mes (o atrodo jau ne kartą girdėta mintis), iš naujo privertė susimąstyti, kad buvimas bendruomenėje, Bažnyčioje yra kiekvieno mūsų reikalas ir mes esame atsakingi už tai. Svarbiausia nepamiršti, kad tuo pačiu mes esame šeima, vieno Tėvo vaikai, todėl vienas esminių dalykų nepamiršti savo brolių ir seserų, dalintis meile, rūpesčiu, globa, kartais net liūdesiu ir, žinoma, bendra malda. Užbaigimas. Sausio 18 d. Šv. apašt. Jokūbo parapijos namuose susirinkome jau paskutiniam oficialiam ir iškilmingam ALFA Suaugusiesiems kurso užbaigimui. Savanoriai atviromis širdimis ruošė, puošė, gražino stalą belaukdami Alfa kurso dalyvių, pasitikdami kiekvieną ateinantį, pasveikindami tikėjimo brolį ar sesę.

Pradžioje sesė Pranciška pristatė visas temas, kurias aptarėme Alfa kurse, tai tarsi mažas pakartojimas ir žinių užtvirtinimas. Vėliau sulaukėme ir pačių Alfa kurso dalyvių pasisakymų. Džiugu, kad skambėjo nuoširdūs ačiū, taip pat džiugūs pasidalinimai apie savaitgalio įspūdžius, taip pat pažadai, kad Alfa kursas buvo tik pradžia, kad toliau tikėjimo kelionė tęsiasi.

Ypač džiaugiamės, kad šiame kurse žmonės pajautė gyvo tikėjimo liudijimą, santykį ir bendrystės džiaugsmą. Tikimės, kad viduje įsižiebęs jausmas šiuos žmones lydės ir stiprins jų kiekvieno individualiame ir pačiame gražiausiame tikėjimo kelyje.

O tada prasidėjo oficiali diplomų įteikimo dalis, kuriai vadovavo kunigas Žilvinas ir sesė Pranciška. Kiekvienas, išklausęs visą kursą ir dalyvavęs savaitgalyje, gavo tai patvirtinantį raštą – liudijimą, taip pat užfiksuotas bendrystės akimirkas savaitgalyje ir voką, kurį galima atplėšti tik po penkių metų…

Ore sklandė tarsi nebylus klausimas, o kas toliau? Alfa kurso dalyviai ir džiaugėsi ir nerimavo, ką reikės veikti kitą sekmadienį po vakaro Šv. Mišių. Siekdami, kad kiekvienas žmogus galėtų atrasti savo vietą parapijoje, buvo pasikviesta savo veiklą parapijoje pristatyti čia veikiančių grupelių vadovų ar atstovų iš vyrų maldos grupės, jaunų šeimų grupės, šv. Rašto skaitymo grupelės, mamų maldos grupės, piligriminių kelionių galimybės, įsitraukimo į pasauliečių pranciškonų broliją ar Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. Po pristatymų buvo įneštas tortas su ferverkų fontanėliais, vėliau sekė suneštinių vaišių palaiminimas ir bendra mūsų susikabinusių rankomis brolių, seserų malda „Tėve mūsų“. Vakarą užbaigė agapė ir smagių pokalbių gaudesys. Taigi, atsisveikiname suprasdami, kad dar vienas etapas baigėsi, bet svarbiausia, kad ši pabaiga atveria naujas galimybes, suteikia naują kokybę mūsų kasdienybei. Ir tai yra ne tik gautos naujos žinios, bet įgyta patirtis, kuri neišmatuojama, neįkainojama, tačiau itin brangi ir tausotina. Ačiū už kiekvieną plakančią širdį, už kiekvieną stebintį žvilgsnį, už kiekvieną akimirką, kuri buvo kupina Dievo Meilės veikimo per kiekvieną iš mūsų savaip.

Milita Žičkutė,Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos ALFA suaugusiems kurso savanorė