Mieli parapijiečiai,

visą pasaulį užgriuvusi pandemijos nelaimė mūsų susitikimą bažnyčioje daro vis mažiau įmanomą, todėl šiais technologijų tobulėjimo laikais kreipiuosi į  Jus per internetinį ryšį. Šis laikotarpis mums negaili problemų, kurias įveikti nors ir sunku, bet būtina. Ligos ar net ir netektys iš besiartinančių šventų Kalėdų švenčių tarsi atima džiugesį bei linksmybes ir vietoj jų siunčia nuliūdimą, atskirtį, vienatvę ir susirūpinimą dėl ateities. Tačiau kaip ten bebūtų, Jėzus pasakė, kad Jo Bažnyčios, pastatytos ant uolos, „pragaro vartai  nenugalės“. Todėl visi mes, tos Bažnyčios gyvieji akmenys, pripažįstame dieviškąsias dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę – ir jomis stengiamės gyventi.  Tada pasijuntame esą Dievo tautos vaikai ir buriamės į vieną šeimą.

Aš jaučiu mūsų parapijos – vieningos šeimos – meilę ir atsidavimą Bažnyčiai ir už tai Jums nuoširdžiai dėkoju. Daugelio Jūsų aukų dėka jau beveik baigtas bažnyčios remontas. „Caritas“ gauna Jūsų aukojamus daiktus ir dalija juos stokojantiems. Pavieniai asmenys mezga ir dalija kojines. Neužmirštami senelių  bei vaikų globos namai.

Tik kartu rūpindamiesi bei padėdami vieni kitiems kaip vienos  šeimos nariai būsime stiprūs ir didūs, o mes, kunigai, visada melsimės už Jus.

Švenčių dienomis laiminu Jūsų Kūčių stalą ir raginu nenusiminti. Net jeigu prie to stalo būtumėte vieni, atminkite, kad visada šalia yra ir Jėzus Kristus. Ir visada po nakties išaušta rytas! Viešpats su Jumis.

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas

kunigas dekanas Virginijus Birjotas

2020 m. šv. Kalėdos