Rugsėjo 9 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena, miestelis prisipildė pareigūnų, kurie atvyko maldoje melsti jog būtų tiesos ir gėrio liudytojai. Atlaiduose tarnystės diena buvo numatyta Jonavos dekanatui.

1.1

Jonavos dekanato kunigai pasitarnavo susitaikymo sakramento metu, šv. Mišių aukoje ir maldoje. 16 val Šv. Mišiose savo šlovinimo giesme maldoje buvo Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos „Viduramžio“ choras ir jo vadovas Egidijus Obrikis.

Kava, arbata, blynais ir koše vaišino Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Caritas savanoriai, kurie jau eilę metų Šiluvos piligrimus pasitinka su rūpesčiu ir noru pasidalinti. Ypatingai džiugu matyti, kad piligrimai šypsosi ir nuoširdžiai dėkoja už tai, kad atrodo per paprastus dalykus pajaučia brolišką ir seserišką artumą, kas palieka gražius prisiminimus širdyje. Košę piligrimams taip pat dalino ir gerą nuotaiką dovanojo Jonavos dekanas kun. Virginijus Birjotas.

2  69786353_959418981063475_4340698110608015360_n  3  70312293_973279503019117_8843035653248647168_n

Vakaro šv. Mišiose atnašas nešė Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos savanorės, kurios paaukojo išaugintą ąžuoliuką iš Licheno šventovės, kuris bus pasodintas Šiluvoje.

Diena buvo sklidina maldos, tarnystės ir dalinimosi nuotaikos.

Milita Žičkutė-Lindžienė