Šiandien 12 val. šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios parapijos klebono dekano V. Birjoto 20-ies metų kunigystės proga.
Į Šv. Mišias atvyko kunigai svečiai, susirinko didelė parapijos bendruomenė.
Dekaną sveikino Jonavos policijos, parapijos grupių ir organizacijų atstovai, svečiai iš Bukonių parapijos.
Klebonas V. Birjotas dėkojo visiems susirinkusiems, bendražygiams, artimiesiems.
Dievas telaimina tolimesniame kunigystės kelyje.