MIELI PARAPIJIEČIAI,
dėl rimtos pandeminės situacijos ir LR Vyriausybės paskelbtų apribojimų nuo gruodžio 16 dienos iki 2021m. sausio 3 dienos stabdomos viešosios pamaldos: Šv. Mišios bus aukojamos nedalyvaujant tikintiesiems. Išimtis – laidotuvių Šv. Mišios, kuriose gali dalyvauti tik artimiausi šeimos nariai.
Jūsų užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis Šv.
Mišias kunigai aukos kiekvieną dieną 9.00 val. be žmonių (vakarinių Šv. Mišių nebus).
Bažnyčia bus atidaryta privačiai tyliai maldai, laikantis apribojimų:
šiokiadieniais ir šeštadieniais – nuo 17.00 iki 19.00 val.
sekmadieniais – nuo 9.30 iki 13.00 val.
Susitarus su kunigu, klausomos išpažintys nuo 18.00 iki 18.30 val.
Kasdien 20.00 val., skambant bažnyčios varpams, esate kviečiami melstis šv. Juozapo maldą „Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami…“.
 
Parapijos klebonas dekanas Virginijus Birjotas
 
PARAPIJOS RAŠTINĖS DARBO LAIKAS: I – V nuo 9.30 iki 17.30 val.
Tel. 8 349 54842, mob. 8 650 76401
Klebono kun. V. Birjoto tel. nr. 8 686 53390
Vikaro kun. J. Čičirkos tel. nr. 8 613 65333