„Mano siela Viešpatį šlovina“

Lapkričio 22 dieną Jonavos Kultūros centro mažojoje salėje skambėjo giesmės.  Į tradicinę giesmių šventę „Mano siela Viešpatį šlovina“ moksleivius, jų tikybos ir muzikos mokytojus sukvietė  organizatoriai – Jonavos dekanato tikybos mokytojų metodinio ratelio, KJC „Vartai“, šv.Jokūbo parapijos bendruomenės.  Gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino Jonavos šv.Jokūbo parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas,  paminėdamas šios dienos svarbą nūdienos akivaizdoje, tądien perlaidojamiems 1863-1864 m sukilimo didvyriams, likusiems ištikimais idėjai. Taip ir šiandien kiekvienas jaunas žmogus yra kviečiamas likti ištikimas tiesai, vilčiai, gyvenimui, tikėjimui. Renginio vedėjai – vargonininkas Egidijus Obrikis  ir tikybos mokytoja, katalikiško jaunimo centro koordinatorė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė, pasidžiaugė aktyviu mokyklų bendruomenių įsitraukimu,  sakralia muzika pagerbiant šv.Ceciliją. Šventės metu netrūko staigmenų: netikėtų balso lavinimo pratimų, Garliavos parapijos šlovinimo grupės  vadovo Viktoro Jermolovo giesmės,  kurios nepaliko abejingų.. Solistai, duetai, kvintetai, ansambliai, suburti  muzikos  ir tikybos mokytojų, daugiau nei  120 moksleivių, tądien šlovino Dievą savo giesmėmis. Nuoširdžiai dėkojame  už pagalbą ir paramą organizuojant  vaikų ir jaunimo dieną -giesmių  šventę – Jonavos rajono savivaldybei,  Kultūros centro darbuotojams, lietuvių katalikų religinei šalpai (LKRŠ), Jeronimo Ralio gimnazijos savanoriams, šv.Jokūbo parapijos klebonui.

Inga Kuuzeorg-Petrikonienė

daugiau nuotraukų čia