Mūsų bažnyčioje Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais vyks prieš vakaro šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais – prieš Sumą 11.50 val.