Kasdienės šio mėnesio pamaldos Marijos garbei yra vadinamos gegužinėmis pamaldomis.
Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta:
šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.30 val.
Sekmadieniais – prieš 12 val. Šv. Mišias – 11.30 val.
Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, Šv. Bernardo malda, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo…“.
Kviečiame visus maldai.