Balandžio 2 dieną, Verbų sekmadienį, parapijoje vyks rekolekcijos, kurias ves kun. kapelionas Saulius Noretas.
Kun. svečias visose tos dienos šv. Mišiose klausys išpažinčių, sakys homiliją.
Verbos bus šventinamos per visas šv. Mišias.
Verbų procesija vyks 10 val. šv. Mišiose.