Birželio 24 d., minint Kauno arkivyskupijos globėją šv. Joną Krikštytoją, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas įteikė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos medalio apdovanojimą Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovei Aldonai Konderauskienei.
Dėkojame Dievui už šią mūsų parapijietę ir meldžiame jai gausių Dievo malonių ir Švč. M. Marijos globos.
(Kauno arkivyskupijos puslapio nuotrauka)