Kalėdaičių galite įsigyti
Darbo dienomis:
Raštinėje nuo 9.30 iki 17.30 val.
Bažnyčioje prieš ir po kiekvienų Šv. Mišių (zakristijoje).
Šeštadieniais:
Bažnyčioje nuo 9.00 iki 12.00 val.
Raštinėje nuo 12.00 iki 17.00 val.
Sekmadieniais:
Bažnyčioje nuo 7.30 iki 16.00 val.

Palaiminto Advento!