Viešpaties Gailestingumo sekmadienį bei išvakarėse Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje daugiau kaip 80 vaikų priėmė Pirmąją Komuniją. Pradėję tikėjimo kelionę rugsėjo mėnesį vaikai ir jų tėveliai šventė šią dieną džiaugsmingai ir toliau pasiryžę nesustoti : aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime, švęsti Eucharistiją, susitaikyti su Dievu išpažinties metu. Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms – Jūratei Bagdonavičienei, Astai Eimutienei, Rasai Ambrulevičienei – už vaikų palydėjimą ir paruošimą.
Gailestingumo Viešpatie, globok kiekvieną, kuris šiandien priėmė Tave Eucharistijoje
Inga Petrikonienė