Pagaliau! Projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ dalyviai po ilgo suvaržymo dalyvavo Jonavos Krašto muziejaus ekskursijoje, kurioje sužinojo gimtojo miesto istoriją, grafų Kosakovskių rūpestį miestu, pasivaikščiojo senamiesčio gatvėmis, pasigrožėjo išlikusiais architektūros statiniais.
Nuoširdžiai dėkojame gidei Giedrė Narbutaitė Kontrimei.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I. Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)