Šiais metais Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapijos jaunimo centras  „Vartai“  pakvietė 6-14 metų vaikus dar į vieną į vasaros stovyklą, vykusią rugpjūčio mėnesį Berčiūnuose, Panevėžio raj.  Katalikiškoje stovykloje  buvo ugdomos vaikų dorovinės vertybinės nuostatos, pagarba kitam, iniciatyvumas, atsakomybė, kūrybiškumas bei patriotiškumas (miesto gimtadienį stovyklautojai paminėjo skirdami gražiausius žodžius, kurdami įvairias menines instaliacijas). 


Gausus būrys stovyklautojų, net devyniasdešimt moksleivių (iš jų – 40 iš nepasiturinčių ir daugiavaikių šeimų)  daugiau nei savaitę keliavo draugystės keliu, kviečiančiu augti siela, geranoriškumu, meile, tikėjimu, atjauta.  Stovyklos tema pasirinkta neatsitiktinai. Šiandienos aplinkoje, deja, kartais ir   artimiausioje – šeimoje- trūksta sutarimo, bendrystės,  pasitikėjimo,  nuoširdumo.  Todėl kiekvieną dieną jaunieji stovyklautojai  kartu su savo  bendraamžiais dalyvaudavo įvairiose veiklose: leido laikraštį, rašė laiškus vieni kitiems, sportavo, dainavo, mokės šokio paslapčių, tvarkėsi,  sprendė galvosūkius, diskutavo, kūrė, piešė,  mokėsi išgyventi gamtoje, gilinosi į tikėjimo prasmę  ir pan.  Padėkos dieną „Irkis į gilumą” (Lk 5,4)“  vaikai kartu su vadovais keliavo po padėkos salas, kuriose tarė „AČIŪ“   Dievui už talentus, savo tėvams,  šeimos nariams, mokytojams,  gamtai, savo miestui, savo draugui, net ir sau.  Stovykloje gausu tradicinių renginių – Angelų (gerumo) diena ir Susikaupimo vakaras, sporto olimpiada, mugė,  liaudiška vakaronė, talentų vakaras – X faktorius,  bendravimo diena ir draugystės vakaronė ir kt.  Ir visa tai paskutiniąją stovyklos dieną „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12,34) tėveliai ir stovyklos svečiai galėjo pamatyti baigiamajame koncerte ir tradiciniame filmuke (jį galite išvysti ČIA →).


Daugiau nei pusė stovyklautojų į šią stovyklą atvyksta ne pirmus metus.  Stovyklos organizatoriai ir vadovai džiaugiasi tokiu tęstinumu, nes vaikai  stiprinę savo įgūdžius stovyklų metu aktyviai dalyvauja savo mokyklose, religinėse bendruomenėse- parapijose.  Džiugu, kad kiekvienais metais savanorių būrį papildo buvę stovyklautojai, vyresniųjų klasių moksleiviai

Tariame nuoširdų AČIŪ visiems, padėjusiems organizuoti šią stovyklą – vadovams savanoriams, mokytojams, Jonavos šv.Jokūbo parapijai, Jonavos raj. savivaldybei, Merui Mindaugui Sinkevičiui, AB „Lietuvos geležinkeliai“.


Visos stovyklos foto yra ČIA

Stovyklos koordinatorė, jaunimo centro „Vartai“  vadovė Inga Petrikonienė