Mokyklose yra dėstomas dorinis ugdymas – tikyba ir etika. Sausio mėnesį buvo suorganizuota bendra diskusija „Kaip keitėsi vertybės per Lietuvos šimtmetį?“.

Tikybos ir etikos mokytojai diskutavo, apie šeimos įtaką, jaunų žmonių aplinką, Lietuvos valstybės ir Bažnyčios poziciją švietimo srityje. Buvo sutarta tęsti bendradarbiavimą, dalyvaujant renginiuose, pamokose, projektuose.  Tad sausio mėn pabaigoje tikybos mokytojai organizavo kvalifikacinį seminarą „Sėkminga dorinio ugdymo pamoka“, kuris vyko Jeronimo Ralio gimnazijoje.  Seminare dalyvavo ir etikos  mokytojos. Seminaro dalyvės dalinosi sėkmės istorijomis, pristatė  mokymo (si) priemones, aptarė moksleivių motyvaciją ir vertybines nuostatas, renkantis dorinio ugdymo pamoką.

 

Jonavos Katechetikos centro vadovė Inga Petrikonienė

IMG_3777IMG_3775 IMG_3776 IMG_3795 IMG_3782 IMG_3802 IMG_3778 IMG_3789 IMG_3773