Didysis Ketvirtadienis 04.06 – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 18 val. Jų metu prisimenamas Eucharistijos sakramento įsteigimas. Po šv. Mišių monstrancija su Švč. Sakramentu pernešama į Garbinimo altorių.
Didysis Penktadienis 04.07 – Kryžiaus pagarbinimo apeigos 18 val. Šią dieną, vienintelę metuose, nėra aukojamos šv. Mišios, pagerbiant Jėzaus Kristaus mirtį. Rinkliava skiriama šv. Žemei.
Didysis Šeštadienis 04.08 – Velyknakčio liturgijos šventimas 21 val. – pati iškilmingiausia metų liturgija. Tikintieji į šv. Mišias atsineša žvakę, kuri bus reikalinga Krikšto pažadų atnaujinimui.