Lygiai prieš dvejus  metus, 2018 m. gruodžio 27 d., parapiją pasiekė žinia, kad  šv. apaštalo Jokūbo  bažnyčios remonto, restauravimo ir tvarkybos darbams atlikti  iš Europos Sąjungos lėšų skirta 188 267 eurų parama.  Projekto vykdytojas – Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapija. Projekto partneris – Jonavos rajono savivaldybė.

Tada parapijos finansinė padėtis buvo prasta. Turėjome dar senų skolų,  todėl pradėti beveik 300 000 eurų pradinės projektinės vertės darbus buvo tikra problema. Apsišarvavę kantrybe, malda, didžiausią administravimo darbų krūvį prisiėmus projekto partneriams – savivaldybei, pradėjome  projekto įgyvendinimą.

Beveik pusę metų užtruko viešieji pirkimai, nes ne iš karto atsirado norinčių atlikti  remonto, restauravimo ir tvarkybos darbus.  Reikėjo didinti darbų kainas.  Antruoju  pirkimu kaina padidėjo nuo 294167 iki 465375  eurų.  Vėliau kaina dar didėjo – kilo iki 60934,69 eurų, nes iškilo būtinumas atlikti tokius darbus, kurie į projektuotų darbų sąrašą   nepateko, bet juos reikėjo būtinai atlikti (lauko laiptų įrengimas, bažnyčios kryžių atkūrimas, apsaugos nuo paukščių įrengimas, stogo vėdinimo sutvarkymas). Dar susidarė smulkių papildomų darbų, tokių, kaip keltuvo įrengimas,  įgarsinimo darbai ir kt. – iš viso už 8176 eurus. Taip  bendra galutinė  visų darbų vertė  padidėjo  iki  537429,81 erų.   Šią sumą  finansuotojai dalijosi taip: 188 267 eurus skiria Europos sąjunga, 246 433 eurus – savivaldybė, 102 729  eurų suma lieka parapijai. Teko 30 000 eurų skolintis iš Arkivyskupijos Ekonomo tarnybos, kuriuos ateityje turėsime grąžinti.

Šiandien visi darbai iš esmės baigti, kaip ir buvo numatyta. Su pagrindiniu rangovu –  UAB „Versiculus“ bei kitomis įmonėmis, kurios atliko  projekto darbų  techninę priežiūrą, darbų vykdymo priežiūrą,  atsiskaityta. Dėkojame jiems, kad dirbo nuosekliai, be didelių nesklandumų. Projektų valdymo agentūra galutinę projekto įvykdymo tikrinimo datą dėl karantino nukėlė  pavasariui. Manome, kad problemų neiškils.

Tenka apgailestauti, kad šiandien  esame prislėgti pandemijos nelaimės ir negalime pakviesti tikinčiųjų bei visos miesto bendruomenės į viešą susibūrimą šventei. Gal ji įvyks pavasarį ar vėliau pagal aplinkybes.

Šiandien, užbaigus visus darbus, pasitinkant šv. Kalėdas ir įžengiant į Naujuosius metus, nuoširdžiausiai dėkoju  Jonavos rajono merui Mindaugui  Sinkevičiui, savivaldybės tarybai,  savivaldybės administracijos direktoriui Valdui Majauskui, Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjui Mantui  Petrauskui, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiajai specialistei Vilmai Matijošaitienei, statybų  specialistei (dabar miesto seniūnei) Eglei Pinkevičienei, visiems savivaldybės specialistams, kurie, suprasdami reikalingumą, vedini geros valios profesionaliai ir pasiaukojamai dirbo įgyvendinant projektą iki galo. Nuo savęs ir visos  parapijos tikinčiųjų bendruomenės vardu visiems nuoširdžiausiai dėkoju, o sukurtas gėris tetarnauja visuomenei, tikintiesiems šiandien ir ateities kartoms.

Pasitinkant  visiems brangias šventes, linkiu ramaus Kūčių vakaro ir šv. Kalėdų džiaugsmo. Telaimina Jus Dievas.

Jonavos dekanas, parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas