Rugsėjo 12 dieną jonaviečiai organizuotai ir pavieniui skubėjo į Šiluvą – į Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus (Šilinę).
Dekanato kunigai, patarnautojai ir visi piligrimai meldėsi už teisėsaugos institucijų darbuotojus, savo šeimas ir artimuosius, kitomis intencijomis, vėliau vaišinosi ir vaišino kitus atlaidų dalyvius pačių parapijiečių išvirta koše, bulviniais blynais. Pasotino daugiau kaip 500 piligrimų.
Visi džiaugėsi ir dalinosi atlaiduose patirtais įspūdžiais su lėkšte šiltos jonavietiškos košės ar blynų ir puodeliu arbatos rankose.
Dėkingi visiems, prisidėjusiems puoselėjant bendrystę.
O. Kolosovskienė
(Nuotraukos S. Daubarienės, L. Medveckaitės-Stankauskienės)