Visi žinome, kad darbščiosios bitelės dovanoja ne tik medų, bet ir vašką. Projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su senosiomis tradicijomis lieti žvakes dalyvaudami Jonavos Krasto muziejaus edukacijoje. Kiekvienas galėjo pasigaminti žvakelę. O kol žvakelės stingo- skambėjo lietuvių liaudies dainos apie bites.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I. Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)