Birželio 23 d. Bažnyčia švenčia šv. Jono Krikštytojo iškilmę. Tai ir Jonavos miesto globėjo diena, tad dera šią dieną melstis už Jonavos miestą ir jo žmones, idant jie atsilieptų į Jono Krikštytojo raginimą: „Atsiverskite!“
Šv. Mišios bus aukojamos 9.00 ir 18.00 val.