Nuo lapkričio 12 iki 20 d. imtinai Vilniuje vyks Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai.
Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Aušros Vartų atlaidus lapkričio 19 d. (šeštadienį).
Išvykstama 8 val. ryte nuo knygyno. Kelionės kaina 10 eurų. Registracija bažnyčios raštinėje, sekmadieniais – bažnyčios gale arba pas piligriminių kelionių vadovę Liną Stankauskienę.