Mieli tikintieji, Švč. Sakramento mylėtojai,

Švč. Sakramento adoracija koplytėlėje kiekvieną savaitę  prasideda penktadieniais 9.30 val.,

 baigiasi sekmadieniais 13.00 val.

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais  adoracija  nevyksta.