„Išimk iš mano krūtinės akmeniu virtusią širdį…“

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos jaunimas, besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui, du savaitgalius išgyveno Kairos laiką tradiciniame ALFA savaitgalyje, kuris vyko jaukiuose Truskavos rekolekcijų namuose. Gausus būrys (apie 70) jaunuolių ir 19 savanorių turėjo nuostabų laiką, kuriame kartu šlovino, žaidė, mokėsi, dalinosi, kūrė, valgė, sportavo, šoko, meldėsi. Išgyventa bendrystė ir Šv. Dvasios pažinimas padrąsino  jaunuolius dalyvauti užtarimo maldoje, švęsti Atgailos Sakramentą, aptarti rūpimus tikėjimo ir gyvenimo klausimus su kun. Giedriumi Maskolaičiu,  kun. Ryčiu Gurkšniu, kun. Kazimieru Gražuliu ir Kauno kunigų seminarijos auklėtiniu klieriku  Mantu Šadeikiu dvasinio pokalbio metu.

Inga Petrikonienė

nuotraukos