AKTUALIEJI PARAPIJOS SKELBIMAI
2020-09-06

1. Registruojame vaikus, jaunimą ir suaugusius, norinčius pasiruošti ir priimti Sakramentus: Pirmąją Šventąją Komuniją, Sutvirtinimą, o jeigu neturi – ir Krikštą. Registracija iki rugsėjo 18 dienos pas tikybos mokytojus mokyklose arba parapijos raštinėje. Dėl pandemijos užsiėmimų pradžia ankstinama. Rugsėjo 18 dieną po vakaro šv. Mišių vyks Pirmosios Šventosios Komunijos vaikų tėvelių susirinkimas, o rugsėjo 20 d., sekmadienį, visi (vaikai, jaunimas ir suaugusieji) kviečiami rinktis į 10 val. šv. Mišias; po jų vyks pirmieji užsiėmimai. Prašome paskubėti registruotis.

2. Kviečiami įsipareigoti nauji adoruotojai. Kreiptis į Vandą Jančiauskienę (tel. nr. 861547759).

3. Rugsėjo 13 d. mūsų bažnyčioje vyks Švč. M. Marijos vardo atlaidai. Tos dienos rinkliava bus skirta Šventajai Žemei.

4. Rugsėjo 13 d. Skarulių bažnyčioje 12 val. bus aukojamos Šv. Mišios, kuriose giedos Kauno Kultūros centro mišrus choras. Po šv. Mišių – antrasis Skarulių festivalio koncertas. Atlikėjai – Neda Malūnavičiūtė ir Olegas Ditkovskis. Norinčius vykti 11.00 val. nuo bažnyčios veš autobusas.

5. Nuo rugsėjo 7 iki 15 dienos Šiluvoje – Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Mūsų dekanato diena – rugsėjo 14-oji. Tą dieną organizuojame kelionę į Šiluvą. Jeigu susidarytų daugiau žmonių, vyktume dar ir 12 dieną. Norintys vykti su parapija, kviečiami kreiptis į Vandą Driukienę.

6. Dėkojame už aukas remontui ir parapijos veiklai. Tikslinę auką bažnyčios remontui galima paaukoti parapijos raštinėje, zakristijoje, o sekmadieniais – ir bažnyčios gale prie knygų stalo.

7. Platinama dvasinė literatūra. Yra naujų knygų, naujas žurnalo „Kelionė“ numeris, „Magnificat“ spalio mėnesiui.