AKTUALI INFORMACIJA
Prasideda Didžioji savaitė.
Velykų Tridienis ir Šv. Velykos Šv. Jokūbo bažnyčioje bus švenčiami tokia tvarka:
– DIDYSIS KETVIRTADIENIS – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios – 18 val.
– DIDYSIS PENKTADIENIS – Kristaus Kančios Pamaldos – 18. 00 val.
– DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – Velykų vigilijos pamaldos ir šv. Mišios – 21 val.
– PIRMOJI VELYKŲ DIENA – šv. Mišios 9 ir 12 val., Skaruliuose 12.00 val.
– ANTROJI VELYKŲ DIENA – šv. Mišios 10 ir 12 val.
Vyskupų konferencijos nutarimu bažnyčiose jau trečią savaitę vyksta nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija.
Mūsų bažnyčioje adoracija vyks vieną parą: nuo balandžio 5 d. 8 val. iki balandžio 6 d. 8 val.
Galinčius įsipareigoti bent valandos laiko adoracijai prašome kreiptis į Vandą Jančiauskienę arba į parapijos raštinę.