Gruodžio 14 dieną parapijoje vyko advento rekolekcijos. Jas vedė monsijoras, teologijos daktaras Artūras Jagelavičius.

Rekolekcijos prasidėjo Apreiškimo Švenčiausiajai Dievo Motinai Akatistu, kurį atliko svečiai s. Pranciška Bubelytė FDCJ, kun. Gintaras Blužas ir Egidijaus Obrikio vadovaujamas parapijos Viduramžių choras. Su vedančiaisiais Himną Dievo Motinos garbei giedojo visi rekolekcijų dalyviai.
Katechezėje monsinjoras A. Jagelavičius kalbėjo apie asmeninę sąžinę, apie tai, jog yra žmonių, kuriems nuodėmės sąvoka neegzistuoja, kad prarasta atgailos prasmė. „Dievo pažinimas, – sakė rekolekcijų vedėjas, – prasideda nuo savęs pažinimo: juk esame Dievo paveikslas. Jei nepažįstame savęs, nepažįstame ir Dievo. O sąžinės ugdymas yra viso gyvenimo uždavinys“.
Po bendrystės agapėje rekolekcijų dalyviai rinkosi į adoraciją, meldėsi rožinio maldą, vyko Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas. Rekolekcijų pabaigoje buvo švenčiamos monsinjoro aukojamos Šv. Mišios.
Rekolekcijas organizavo Gyvasis rožinis bei Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai.
Parapijos informacija

(daugiau nuotraukų rasite čia)