1. Rugpjūčio 13 dieną (šeštadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą.
Išvykimas 7 val. iš aikštelės prie knygyno. Registracija pas Liną Stankauskienę, sekmadieniais bažnyčioje prie knygų stalo arba parapijos raštinėje.
2. Rugpjūčio 15 dieną (pirmadienį) Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmę – Žolines.
Šv. Mišios tądien bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 10 ir 12 val. Per visas šv. Mišias bus laiminami šių metų derliaus vaisiai, žolynai, gėlės.
3. Nuo rugpjūčio 21 dienos (sekmadienio) pradėsime registruoti vaikus ruoštis Pirmajai Šventajai Komunijai. Taip pat raginame jaunuolius toliau žengti tikėjimo keliu ir ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.
Registruotis kviečiame pas jaunimo vadovę Ingą Petrikonienę.
Kaip ir kiekvienais metais, suaugusieji kviečiami į katechumenatą – pasirengti Krikšto, Pirmosios Šventosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams.
Registracija vyks parapijos raštinėje.
4. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: rugpjūčio mėnesio „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalas „Artuma“, įvairios maldaknygės.